Aandeelhoudersvergaderingen (AVA)

Veel bedrijven zien aandeelhoudersvergaderingen als een noodzaak. Daar waar het voor beursgenoteerde organisaties een verplichting is, biedt het u ook de mogelijkheid om anders onzichtbare aandeelhouders te spreken en te horen wat er leeft. Een aandeelhoudersvergadering (AVA) is daarmee een perfect moment om uw strategie toe te lichten en uw aandeelhouders aan uw bedrijf te binden. Want daar waar u uw grotere aandeelhouders waarschijnlijk wel kent en spreekt, blijft de individuele aandeelhouders vaak onzichtbaar.

Projectmanagement en uitvoering

DOK30 Communicatie ondersteunt u bij de organisatie van uw aandeelhoudersvergadering. We treden op als projectmanager, stellen presentaties op en ghostwriten presentaties van uw Raad van Bestuur (RvB). We stellen Q&A's op voor uw Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen en organiseren het evenement zelf, eventueel gecombineerd met webcast van de vergadering. Voor de pers schrijven we de persberichten over de vergadering en de genomen besluiten en zorgen er natuurlijk voor dat alle documentatie netjes bij de AFM wordt aangemeld.