>>Internationale pr in Parijs

Internationale pr in Parijs

04-03-2019 | Algemeen

Internationale pr in Parijs

Bij DOK30 tekent 2019 zich nu al af als een zeer divers en bijzonder jaar. Een jaar waarin wij niet alleen werken aan het faciliteren van groei van onze klanten, maar ook het werken aan groei van ons eigen bureau en ons netwerk. Zo bracht Sabine een bezoek aan Parijs voor een overleg met onze internationale partners. DOK30 is namelijk het Nederlandse bureau binnen de First PR Alliance. Vanuit die rol kunnen wij onze klanten niet alleen zeer goed ondersteunen in Nederland, maar ook bedienen met effectieve pr-campagnes in andere landen in Europa, Afrika, Latijns-Amerika, Azië en Noord-Amerika. Voor sommige klanten doen we dit al met succes. Zo werken we voor F-Secure samen met TalkingBirds PR in België en treden we met Northern Link PR op als één PR-team voor Nederland en Scandinavië voor onze klant Freshworks. 

Geen eigen bureau maar een agile pr-team
We kiezen er bewust voor om geen eigen bureau te beginnen in al deze landen. Natuurlijk heeft dat deels met het formaat van ons bureau te maken, maar nog veel meer met onze visie op hoe pr-bureaus georganiseerd moeten zijn. Wij geloven namelijk dat effectieve pr-afdelingen snel kunnen schakelen en zichzelf snel moeten kunnen aanpassen op de actuele vraag van het bedrijf. Elk bedrijf heeft te maken met meerdere doelgroepen, stakeholders, doelstellingen en omgevingsfactoren. En iedere communicatieafdeling krijgt te maken met verschillende soorten vraagstukken. Zelfs de onderwerpen verschillen met regelmaat. Om daar zo effectief mogelijk mee om te gaan, moet een pr-team niet vast zitten aan bepaalde mensen. Nee, ook bij ons niet. Dit is geenszins een pleidooi voor een flexibele arbeidsmarkt, maar wel een pleidooi voor een meer agile inrichting van pr-teams. 

Continuïteit met een flexibele schil: het agile pr-team
Van oudsher worden bij bureaus vaste teams toegewezen aan een account. Deze adviseurs, eventueel aangevuld met content- en dataspecialisten, worden toegewezen aan een klant op basis van kennis, ervaring en beschikbaarheid. Het voordeel is evident: de klant (en de adviseurs) genieten van continuïteit en er vormt zich een echt teamgevoel. Het nadeel is echter dat vaak de teamsamenstelling niet wezenlijk verandert als er een ‘vreemde’ vraag - een vraagstuk dat eigenlijk vraagt om andere kennis, ervaring en een ander profiel - speelt. Dat is zonde. 

Wij pakken het graag anders aan. De continuïteit wordt gewaarborgd door twee vaste adviseurs, ondersteund door een flexibele schil van in-house en freelance experts die het beste bij de actuele vraagstukken van de klant passen. Veranderen de vraagstukken (in vraag of geografie), dan passen wij die flexibele schil daar graag op aan om gebruik te kunnen maken van de best toepasbare kennis. 

Op deze manier selecteren wij ook onze partners. Daarom vind je in de First PR Alliance allemaal geselecteerde, zelfstandige bureaus die eenzelfde ‘agile aanpak’ een warm hart toedragen. En zelf ook op dezelfde, agile manier werken. 

Ook internationaal kiezen we dus bewust voor effectiviteit en flexibiliteit in plaats van ‘bezit’ en ‘controle’. 

Hoe wij deze visie als internationaal team met onze partners invullen? Dat bespreek ik in een later blog wel een keer.

Nu op Twitter