DOK30 Communicatie
Questions(+31) (0)33-3033 330

>Privacystatement

Privacystatement

DOK30 Communicatie handelt wat betreft uw persoonsgegevens op basis van de relevante nationale en Europese privacywetgeving.

Doel verwerking persoonsgegevens
Om een goede afhandeling van aanvragen te realiseren, is het noodzakelijk dat u ons alle relevante (persoons)gegevens verstrekt. Aan de hand van deze, door u verstrekte (persoons)gegevens kunnen wij u advies op maat geven. De door u verstrekte (persoons)gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u deze heeft verstrekt.

Bescherming persoonsgegevens
Wij gaan zorgvuldig met (persoons)gegevens om en houden ons aan de relevante wet- en regelgeving.

Intern
Onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingbeding. Van onze medewerkers registreren we enkele zaken: voor- en achternaam, straat, postcode, woonplaats, mailadres, geboortedatum, nationaliteit, BSN en rekeningnummer. Dit houden we in ons bezit voor de uitvoering van personeelsgerelateerde zaken (i.e. overmaken van maandelijks salaris) en om de voldoen aan de wettelijke regelgeving en werkgeverschap.

Extern
Alle door u verstrekte persoonsgegevens of zaken welke van belang zijn voor de dienstverlening aan u worden volstrekt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast nemen wij de volgende maatregelen om het risico op verlies van persoonsgegevens tot een minimum te beperken:

–  Wij zorgen voor een goede beveiliging van onze kantoren en onze systemen;
–  Indien wij gebruik maken van derden, leggen we minimaal dezelfde beveiligingseisen aan deze derde op;
–  Door ons worden alleen gegevens verwerkt door diegenen voor wie het noodzakelijk is in het kader van hun adviserende functie;
–  De (persoons)gegevens wordt door ons niet langer bewaard dan noodzakelijk is, doch minimaal gedurende de voor ons geldende wettelijke bewaartermijn.

Uw rechten
Onder de privacywetgeving heeft u de volgende rechten:

–  recht op inzage in uw persoonsgegevens;
–  recht op correctie van uw persoonsgegevens;
–  recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
–  recht om bezwaar te maken (zich te verzetten) tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw persoonsgegevens;
–  recht op dataportabiliteit.

U kunt gebruik maken van deze rechten door een mail sturen naar Afdeling Compliance privacy@dok30.nl t.a.v. Sabine Steen-Lakerveld e/o Robin van Soest.

Bezoek aan onze website
Wanneer u pagina’s van de site www.dok30.nl bezoekt, worden ten behoeve van de dienstverlening de volgende gegevens automatisch in een protocol opgeslagen en verwerkt: datum en tijdstip van de paginaoproep, URL van de oproep, gebruikte browser (user agent), slagen of mislukken van de oproep (status van de oproep), grootte van de ontvangen en verzonden gegevens, run time.

De verwerking van deze gegevens is om technische redenen nodig om de dienst beschikbaar te kunnen stellen; de gegevens kunnen ook worden gebruikt om interne systeem- en gebruiksstatistieken samen te stellen. Hierbij gaat het echter niet om gegevens die herleidbaar zijn tot bepaalde personen. Voor zover statistieken worden samengesteld om de webpagina volgens de wensen van gebruikers vorm te geven, worden hiervoor pseudoniemen gebruikt.

Bij bezoeken aan deze webpagina’s worden incidenteel cookies gebruikt. Cookies worden in uw browser opgeslagen om de kwaliteit van de service te verhogen. Bij de gebruikte cookies gaat het om zogenaamde ‘session cookies’, die na afsluiting van uw browser automatisch hun geldigheid verliezen en afhankelijk van de in uw browser ingestelde methode verwijderd worden. U kunt het gebruik van cookies in het algemeen verhinderen door dit in uw browser in te stellen. Dit kan er echter toe leiden dat de functionaliteit van de webpagina’s wordt beperkt.

Functionele cookies
Onze website plaatst sessiecookies. Deze sessiecookies worden standaard gebruikt door de programmeertaal waarmee onze website is geprogrammeerd. Deze sessiecookies zorgen vooral voor een makkelijk en ongestoord gebruik van de website. De sessiecookies worden automatisch van uw apparaat verwijderd als u de browser sluit. Als de website functionaliteit bevat om in te loggen kan de website aan de hand van een (sessie)cookie detecteren of u ingelogd bent.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaans bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics is door ons ingesteld met de meest privacy-vriendelijke instellingen volgens de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Social media-buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, met name LinkedIn en Twitter. Deze buttons kunnen cookies plaatsen. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacystatement en andere (algemene) voorwaarden van deze netwerken (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen.

Social media
DOK30 Communicatie (en medewerkers) is actief op social media (Facebook, Twitter, Instagram). Het is mogelijk ons via deze platformen te volgen en zodoende op de hoogte te blijven van onze activiteiten en werkzaamheden. Wanneer u ons volgt, onze berichten leuk vindt of deelt, kunnen wij dit zien. Wij acteren hierin volgens de privacyrichtlijnen van het sociale medium en registreren niets meer dan wat die richtlijnen voorschrijven. Besluit u om ons te ontvolgen, zien wij uw gegevens niet meer. Voor meer informatie over de privacy van de diverse social media verwijzen wij u naar de privacyrichtlijnen van de sociale media zelf (bijv. Facebook, Twitter, Instagram).

Smart.pr (perslijsten)
Wij registreren van journalisten alleen de belangrijkste contactgegevens (publicatie, voor- en achternaam, telefoonnummer, mailadres en eventueel de zakelijke interesse in bepaalde onderwerpen gen behoeve van het uitvoeren van hun eigen werkzaamheden). Dit doen wij ten behoeve van het versturen van informatie van onze klanten naar de pers: persberichten, uitnodigingen voor evenementen en interviews, het delen van nieuws, etc. De gegevens registreren wij in https://smart.pr, waar journalisten zich te allen tijde voor onze perslijsten kunnen aan- en afmelden. Smart.pr is gekoppeld aan persfilter.nl, waar journalisten zich tevens te allen tijde kunnen aan- of afmelden.

Coosto (social media management)
Voor sommige klanten beheren wij ook de social media kanalen of verzorgen wij zogeheten ‘rapid response’ webcare. We maken hiervoor gebruik van het webcare en social media platform Coosto. 

Bij het gebruik van Webcare(engagement) kunnen wij middels persoonlijke berichten aan klanten/ geïnteresseerden van ons en onze klanten contactgegevens opvragen om zo vragen te beantwoorden of eventuele klachten/complimenten te kunnen behandelen. In dat geval worden deze contactgegevens die worden opgevraagd ook in Coosto opgeslagen.

We gebruiken de gegevens in Coosto (en op social media) alleen om webcare voor onze klanten te kunnen uitvoeren, vragen via social media over ons, onze klanten, diensten en producten te kunnen beantwoorden, de effectiviteit van campagnes en onze eigen social media berichten (en die van onze klanten) te kunnen meten en relevante trends te signaleren. U kunt ons ten alle tijde verzoeken inzage te geven in gegevens die wij van u hebben geregistreerd en / of ons verzoeken deze te verwijderen. Dit doet u door te mailen naar privacy@dok30.nl.  

Klachtenregeling
Alhoewel wij uiterst zorgvuldig omgaan met uw (persoons)gegevens, kunnen er onduidelijkheden zijn of kunt u ontevreden zijn over onze handelswijze. Voor informatie of bij klachten kunt u via de volgende mogelijkheden contact met ons opnemen:

DOK30 Communicatie
Sabine Steen-Lakerveld / Robin van Soest
Hogebrinkerweg 19
3871 KM Hoevelaken
privacy@dok30.nl 
Telefoon (033) 303 33 30

Wijziging van de bepalingen
We behouden ons het recht voor om deze privacystatement te wijzigen. De laatste update van deze verklaring dateert van: 

28 mei 2018 

 

Now on Twitter